SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum

OM kód: 203028/016 | 6500 Baja, Köztársaság tér 1

Intézmény logo

Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat

 

Közösségi szolgálat: Bányai

Diákjaink érzékenyítése, és a szociális kompeteciafejlesztés szempontjából nagy lehetőség ez a fajta tevékenységre késztetés. Szerencsére szép számban akadnak olyanok diákok, akik szeretettel, és odaadással gondolnak vissza a mögöttük álló feladatokra, amiket a közösségi szolgálat nyújt. Ez nagymértékben függ a gyermek családi hátterétől, valamint attól, hogy hol végzik a tevékenységet. Ezért a hely kiválasztása igen fontos feladat. Bölcs dolog, hogy a befogadó hely megtalálása után az iskolai vezetés jóváhagyása is szükséges az 50 óra eltöltéséhez. Így ellenőrizni tudjuk, hogy a választott környezet eleget tesz-e a törvényben foglaltaknak. A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló oktató az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást tart. A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, feladatellátási helyén, de legfeljebb 30 kilométeres körzeten belül szervezhető meg.

Az e-naplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését. Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek együttműködésről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell biztosítani.

A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti tizennyolc órát.

A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát, b) tanítási időben a heti hat órát (tanítási napon a napi két órát, tanítási napon kívül a napi három órát).

 

A fogadó szervezet köteles biztosítani

 • az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,
 • a szükséges pihenőidőt,
 • a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését,
 • tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.
 • Ha az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik, a fogadó szervezet gondoskodik a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállásról és étkezésről

Tevékenységi területek

 1. egészségügyi
 2. szociális és jótékonysági
 3.  oktatási
 4.  kulturális és közösségi
 5.  környezet- és természetvédelemi
 6.  katasztrófavédelmi
 7.  közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel
 8.  az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

Iskolánk aktív szerződéses partnerei:

Ady Endre Városi Könyvtár

Bácsbokodi Hagyományőrző Egyesület

Bajai Egyesített Bölcsödék

Bajai Festők és Kézművesek "Baráti" Egyesület

Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Bajai Óvodaigazgatóság

Bajai SZC Radnóti Miklós Kollégium

Császártöltés Község Polgármestere

Csátaljai Közösségi Önkormányzata

Dávodi Forrás Óvoda

Dél-alföldi Leader Egyesület

Dunapataji Kodály Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Érsekcsanádi Napköziotthonos Óvoda és Mini Bölcsöde

Gyermekjóléti Szolgálat Baja

KICSI VAGYOK ÉN Napköziotthonos Óvoda

Községi Önkormányzat Csávoly

Kunbaja Község Önkormányzata

Magyar Vöröskereszt

Mogyi Sportegyesület

Mohács Térségi Általános Iskola

Nemesnádudvari Közös Önkormányzati Hivatal

Német Önkormányzat Gara

Polgárőr Egyesület Bátya

Pro Urbe - a Városért Egyesület

Szent István Római Katolikus Plébánia

Szent László ÁMK

Szenyorita Közhasznú Egyesület Katymár

Szt. László Általános Művelődési Központ

Tabadó-Piriponty

Tataháza Községi Önkormányzat

Türr István Múzeum

Újvárosi Általános Iskola

Vaskút-Bátmonostor Német Nemzetiségi Óvoda

 

 

 

 

 

 

 


Partnereink

SZC logo

Bajai Szakképzési Centrum


Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola

6500 Baja, Köztársaság tér 1

Telefon: +3679322218

E-mail: titkarsag@banyaiiskola.hu

OM azonosító: 203028/016

Felnőttképzési nyilvántartás száma: 156515


2024Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola