Állásajánlat: angol nyelvoktató

 

 

 

 

Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola oktató (angol nyelvoktató) munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Köztársaság tér 1.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

Angol nyelv oktatása, mind általános, mind az ágazatainkhoz kötött szakmai idegen nyelv tekintetében, technikumi és szakképző iskolai idegen nyelvi oktatás. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott, oktatói munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgy-felosztásban meghatározott órák, és foglalkozások megtartása, tehetséggondozás, érettségi/szakmai vizsgára felkészítés, elektronikus napló vezetése, a tanulók folyamatos értékelése, oktatással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése. Az intézmény szakmai programjában meghatározott feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, továbbá a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Főiskola, Egyetem (Mester) a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II.7.) Korm. rendelet 134.§ -a szerinti végzettség: angol nyelvtanár

 

 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás, valamint büntető eljárás hatálya alatt

 

 • Magyar állampolgárság

 

 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

 

 • Felhasználói szintű informatikai ismeretek

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajza

 

 • az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata

 

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

 

 • nyilatkozat (a pályázónak a 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához)

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. augusztus 30.

napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Anett (igazgató) nyújt, a 70/338-1416-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Bajai SZC Bányai Júlia Technikum és Szakképző Iskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a betölteni kívánt munkakör megnevezését: oktató

(angol nyelvoktató).

 

 • Elektronikus úton Horváth Anett részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármilyen jogi és /vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A munkáltató 2020. július 1. napi hatállyal a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatóvá alakult át, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben foglaltak alapján.