Kedves Szülők!

 

A bajai Bányai Júlia Iskola ifjúsági orvosa és védőnője köszönti Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük az iskola tanulója lett.

 

Engedjék meg, hogy röviden bemutassuk munkánkat és kérjük bizalmukat, támogatásukat.

 

Az ifjúsági egészségügyi szolgálat (ifjúsági orvos és ifjúsági védőnő) feladata a középiskolás tanulók egészségvédelme, testi és pszichés fejlődésének követése, a későbbi –főleg életmóddal összefüggő- betegségek lehetőség szerinti megelőzése, a korai kóros eltérések felfedezése, pályaalkalmassági vizsgálat elvégzése.

Ennek érdekében rendelőnkben minden tanuló szűrővizsgálaton vesz részt (kórelőzmény felvétele után fizikális és érzékszervi vizsgálatok történnek) és kóros eltérés észlelése esetén módunkban áll a megfelelő szakorvoshoz gyermeküket beutalni. Indokolt esetben a krónikus beteg tanulót gondozásba vesszük, évente több alkalommal vizsgáljuk, betegségének alakulását figyelemmel kísérjük. A diákokat személyre szabott életmóddal kapcsolatos tanácsokkal is ellátjuk.

A fiatalok egészségfejlesztésére számos alkalmunk adódik az intézményen belül:

  • osztályfőnöki órák keretében a pedagógusok vagy a diákok által megjelölt témák megbeszélése kapcsán,
  • csecsemőápolási tanfolyam keretében,
  • egészségnevelési szakkörön, vetélkedőkön.

 

Annak érdekében, hogy munkánkat jól végezhessük, kérjük az Önök segítségét az alábbiakban:

* amennyiben gyermekük az osztályvizsgálat, ill. alkalmassági vizsgálat során tőlünk szakorvosi beutalót kap, kérjük gondoskodjanak arról, hogy megjelenjen a szakrendelésen és a kapott leletet hozzánk visszahozza.

 

Ha bármilyen kérdésük, problémájuk van, készséggel állunk rendelkezésre személyesen, vagy a kórház telefonszámán (79/422-233/1037, vagy 1129m).

 

Rendelési idő: Iskolaorvosi rendelő

Bajai Kórház, Üzemegészségügy

Kedd szerda: 8.00 – 10.00

  

Védőnői fogadó óra az iskolában: kedd: 13 – 14.00 óráig,

  

Segítségüket, fáradozásukat előre is köszönjük. Kívánjuk, hogy gyermekük egészségesen, tudással és diákélményekkel gazdagodva végezze el az iskolát.

  

Dr. Szabó Zsuzsanna

ifjúsági szakorvos

Zsadányi Henrietta

ifjúsági védőnő