">

 BÁNYAI JÚLIA BAJA 

 

Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Tájékoztató érettségizett, kihívásokat kereső diákoknak
(2019)

 

NEM VETTEK FEL FELSŐOKTATÁSBA?
BIZONYTALAN VAGY?
HASZNOSAN SZERETNÉL IDŐT ELTÖLTENI?
VÁRUNK TÉGED A BÁNYAIBA!

FELNŐTTOKTATÁS NAPPALI MUNKARENDBEN

Évek óta sikeresen működő felnőttoktatásunk keretén belül, nappali munkarend alapján is képzéseket hirdetünk szeptembertől! A hirdetett képzéseink, regisztrációs díj és rejtett költségek nélkül, ingyenesek. Képzéseink feltétele sikeres érettségi bizonyítvány megléte, bármilyen típusú középiskolában szerzett érettségi bizonyítványt elfogadunk! Várjuk szeretettel a képzéseink iránt érdeklődők jelentkezését!

 

 

 

Tájékoztató letöltése

Jelentkezési lap  letöltése

 


Retroman

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS


Kép forrása: medium.com

 

Kedves Szülők! Kedves Diákok! Kedves Érdeklődők!

 

Kezdetét vette a rendkívüli felvételi eljárás. A rendkívüli felvételi eljárás keretében azok a tanulók is felvételt nyerhetnek valamely középfokú oktatási intézménybe, akiknek ez a normál felvételi eljárásban valamiért nem sikerült. A rendkívüli felvételi eljárásról tudni kell, hogy a tanulóknak egyénileg kell intézniük a jelentkezést, mert ilyenkor az már nem központilag történik. Fontos, hogy a tanköteles tanulóknak kötelező az iskolaválasztás abban az esetben is, ha sikertelen volt a felvételi vizsgájuk.

 

A Bajai SZC Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a 2019/2020. tanév

9. évfolyamára

rendkívüli felvételi eljárást ír ki.

 

2019. május 6-tól május 17-ig tagintézményünkben rendkívüli felvételi eljárás keretében lehetőség nyílik a tanulóknak az alábbi tanulmányi területekre jelentkezni:

 • Vendéglátóipar ágazat (Szakgimnázium), tagozatkód: 0012
 • Kereskedelem ágazat (Szakgimnázium), tagozatkód: 0011
 • Pincér szakma (Szakközépiskola), tagozatkód: 0023
 • Szakács szakma (Szakközépiskola), tagozatkód: 0022
 • Cukrász szakma (Szakközépiskola), tagozatkód: 0024
 • Eladó szakma (Szakközépiskola), tagozatkód: 0021

 

A továbbtanulási teendők intézése egyénileg, személyesen vagy telefonos egyeztetéssel történik. Felvilágosítás kérhető az iskola titkárságán a 79/322-218-as telefonszámon.

 


 

Olvasóink értékelése: 5 / 5

Csillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktívCsillag aktív

Felvételi tájékoztató

 

Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉSRE

 


Kép forrása: gdszeged.hu

 

       Az "ifjúsági képzés" az új típusú 3 éves szakközépiskolát végzettek számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.

       Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, valamint nagy hangsúlyt fektet a hiányok pótlására.      

       Az "ifjúsági képzés" megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét.

       A képzés tovább fejleszti a kommunikációs és a tanulási képességeket, alkalmat ad a tanulók életvitelének, társadalmi létformáinak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Módot nyújt a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.

       Az "ifjúsági tagozat" törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek biztosítására.

 

A 2 éves képzés, valamint az érettségi bizonyítvány előnyei:

 1. Megmarad a gyermek tanulói jogviszonya.
 2. Nappali rendszerű képzés esetén 20 éves korig (SNI-s tanuló esetén 23 éves korig) jár a gyermek után a családi pótlék.
 3. A képzésen az oktatás, valamint az érettségi vizsga letétele ingyenes.
 4. Az itt töltött 2 év alatt további lehetőségek merülnek fel, pl. külföldi munkavállalás, nyelvvizsga lehetősége.
 5. Több munkahely indította már el az úgynevezett életpálya modellt (pl. egészségügy, rendvédelem), ahol elhelyezkedni már csak érettségizett munkaerőnek lehet, valamint a munkavállalók bérezése is magasabb, ha rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal.
 6. A munkahelyek továbbképzéseire jelentkezni, és így magasabb munkaköri kategóriába kerülni, csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek áll módjában.
Csillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktívCsillag inaktív

Érettségire felkészítő 2 éves képzés

 

 Legyen érettségid!

 

 
(
forrás:hirstat.hu)

 

 

Jelentkezési lap  letöltése

 

Érettségit adó két évfolyamos nappali oktatás

 

"Ifjúsági képzés"

 

 

2018/2019. tanév

 

"IFJÚSÁGI képzés"

 

Képzési idő: 2 év

 

 

Célok és feladatok

 

       Az "ifjúsági képzés" az új típusú 3 éves szakközépiskolát végzettek számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.

       Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a szakközépiskolát program során az alacsony közismereti óraszámok miatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók elsajátítsák a közismereti tárgyakra vonatkozó követelményeket. Ezért az "ifjúsági képzésben" nagy hangsúlyt kell helyezni a hiányok pótlására is.

       Az "ifjúsági képzés" megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét.

       A képzés továbbfejleszti a kommunikációs és a tanulási képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat ad a tanulók életvitelének, társadalmi létformáinak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Módot nyújt a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.

       Az "ifjúsági tagozat" törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására – különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek biztosítására.

 

Tantárgyak és óraszámok

 

       Az "ifjúsági képzésben" a szabadon tervezhető órakerettel együtt 12. évfolyamon heti 35 órát, 13 évfolyamon heti 36 órát lehet beiktatni. A tantárgyak közül csoportbontással tanítjuk az idegen nyelveket valamint az informatika órákat.

13. évfolyamon a természettudományos tárgyak közül csak 1 tárgyat kell tanulniuk a tanulóknak, így választhatnak a biológia és a földrajz órák közül. Bármelyiket is választják, a természettudományos tárgyat az utolsó évben heti 2,5 órában tanulják, szintén csoportbontásban.

 

 

       Mivel a jelentkezett tanulók már rendelkezik OKJ végzettséggel, ezért az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez csak 4 tárgyból kell vizsgáznia. Ezek a tárgyak:

 1. Magyar nyelv és irodalom
 2. Idegen nyelv (angol nyelv vagy német nyelv)
 3. Matematika
 4. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

 

      A tanulók 5. vizsgatárgyat is választhatnak a következő tantárgyak közül: Biológia, Földrajz, Informatika.

 

Óraterv a 2 éves "ifjúsági képzés" számára

 

Évfolyam/Tantárgyak

12. évfolyam

13. évfolyam

 
 

Magyar nyelv és irodalom

7 óra/hét

7 óra/hét

 

Idegen nyelv (angol nyelv vagy német nyelv)

6 óra/hét

6 óra/hét

 
 

Matematika

6 óra/hét

7 óra/hét

 
 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

5 óra/hét

5,5 óra/hét

 
 

Természetismeret    
 - biológia

1,5 óra/hét

2,5 óra/hét a választott tárgyból

 

 - földrajz

1,5 óra/hét

 

Informatika

2 óra/hét

2 óra/hét

 
 

Testnevelés és sport

5 óra/hét

5 óra/hét

 
 

Osztályközösség-építés

1 óra/hét

1 óra/hét

 
 

ÖSSZESEN

35 óra/hét

36 óra/hét

 
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉSRE

 


Kép forrása: gdszeged.hu

 

       Az "ifjúsági képzés" az új típusú 3 éves szakközépiskolát végzettek számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.

       Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, valamint nagy hangsúlyt fektet a hiányok pótlására.      

       Az "ifjúsági képzés" megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét.

       A képzés tovább fejleszti a kommunikációs és a tanulási képességeket, alkalmat ad a tanulók életvitelének, társadalmi létformáinak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Módot nyújt a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.

       Az "ifjúsági tagozat" törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek biztosítására.

 

A 2 éves képzés, valamint az érettségi bizonyítvány előnyei:

 1. Megmarad a gyermek tanulói jogviszonya.
 2. Nappali rendszerű képzés esetén 20 éves korig (SNI-s tanuló esetén 23 éves korig) jár a gyermek után a családi pótlék.
 3. A képzésen az oktatás, valamint az érettségi vizsga letétele ingyenes.
 4. Az itt töltött 2 év alatt további lehetőségek merülnek fel, pl. külföldi munkavállalás, nyelvvizsga lehetősége.
 5. Több munkahely indította már el az úgynevezett életpálya modellt (pl. egészségügy, rendvédelem), ahol elhelyezkedni már csak érettségizett munkaerőnek lehet, valamint a munkavállalók bérezése is magasabb, ha rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal.
 6. A munkahelyek továbbképzéseire jelentkezni, és így magasabb munkaköri kategóriába kerülni, csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek áll módjában.
Es cinsel masturbasyon ile bosaliyor hd gay olan ve acik alanda kocaman memelere sahip bu kendi gotune takma yaragi sokarak sonuna kadar ittirince o kalin sesi ile bagirmaya basliyor Oraya sokup cikarirken aleti de kalkinca bir eliyle de 31 cekmeye basliyor. Gozlerini kapatip bu anin tadini cikararak sonunda spermleri fiskirarak akiyordu Pov porno amator secmeler ile harika porno hd en ozel kizlarin sevgilileri veya aldatma temali filmlerden elde edilen bu video da karma olarak sunulmus herkese hitap edecek yapida kizlarin olmasi porno keyif derecesini oldukca yukarilara kadar tirmandiriyordu Soluksuzca sizi kendine cekecek ve yakin olarak porno dudaklarinin arasinda bile bosaltmaktan geri durmayan atesli hatunlar bosaliyordu Es degisim teklifi hoslarina gidiyor hd redtube klasIklerinden olan ve bu tarz sevismeye de merakli olduklarinda yapici bir tutum sergileyerek redtube yanina aldigi karisini onlarin yaninda kucagina oturtarak olumlu taraflarindan ve yatakta sinirlari zorlayan mobil porno yapisini anlatarak dinleyenlerin de sIkini kaldirdi. Sonrasin da ise is direk kadinlarin uzerine kalarak asil gorevleri olan orospuluklarini yapmaya basladilar Valentina Nappi doyasiya anal sesk yasadi hd harika kalcalara sahip kadindan adama daha once hic yasamadigi porno kivamda oral yaptiktan sonra domalmayi kendisi tercih ediyor porno En azgin goruntusu esliginde yaragin her delige girmesi onu da acayip zevke getirmis Vissza