TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ KÉPZÉSRE

 


Kép forrása: gdszeged.hu

 

       Az "ifjúsági képzés" az új típusú 3 éves szakközépiskolát végzettek számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.

       Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, valamint nagy hangsúlyt fektet a hiányok pótlására.      

       Az "ifjúsági képzés" megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét.

       A képzés tovább fejleszti a kommunikációs és a tanulási képességeket, alkalmat ad a tanulók életvitelének, társadalmi létformáinak és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Módot nyújt a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására.

       Az "ifjúsági tagozat" törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek biztosítására.

 

A 2 éves képzés, valamint az érettségi bizonyítvány előnyei:

  1. Megmarad a gyermek tanulói jogviszonya.
  2. Nappali rendszerű képzés esetén 20 éves korig (SNI-s tanuló esetén 23 éves korig) jár a gyermek után a családi pótlék.
  3. A képzésen az oktatás, valamint az érettségi vizsga letétele ingyenes.
  4. Az itt töltött 2 év alatt további lehetőségek merülnek fel, pl. külföldi munkavállalás, nyelvvizsga lehetősége.
  5. Több munkahely indította már el az úgynevezett életpálya modellt (pl. egészségügy, rendvédelem), ahol elhelyezkedni már csak érettségizett munkaerőnek lehet, valamint a munkavállalók bérezése is magasabb, ha rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal.
  6. A munkahelyek továbbképzéseire jelentkezni, és így magasabb munkaköri kategóriába kerülni, csak érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek áll módjában.